View 0_2.jpg

Architectuur vormt een uniek middel om een breed palet aan ambities, vragen en randvoorwaarden om te zetten in een concreet en realiseerbaar project op maat van de opdrachtgever.                                                                                                                                                                  

  Door middel van gerichte gesprekken en een kritische analyse brengen wij expliciete en impliciete wensen, alsook de ambities van de bouwheer in kaart en vertalen het in een coherent concept.                                                                                                                                         

 We streven een optimaal evenwicht na tussen het bouwprogramma, de potentiële mogelijkheden van het gebouw op de site,  in de stedelijke- of natuurlijke context.                                                                                                                                                                                                        

 We vertrekken vanuit het perspectief van de gebruiker(s), de beleving en het gebruik van het gebouw. Daarbij zoeken we naar functionele oplossingen voor de organisatie, circulatie, oppervlaktes, ruimtelijkheid, daglicht, uitzicht, … om te komen tot een zo groot mogelijke belevingswaarde.                                                                                                                                                                                                 

Bouwen heeft een grote impact op de omgeving. Architectuur is dan ook niet altijd gebaat bij opzichtige gebaren, maar bij een ontwerp waarbij de nodige zorg, gevoeligheid en respect voor de omgeving wordt getoond. Dit kan worden afgewisseld met subtiele en vernieuwende elementen, kleuren, accenten om het gebouw karakter te geven en deel uit te maken van zijn tijd in de stedelijke of groene context. Anderzijds kunnen contrasterende ontwerpen ook de al dan niet verborgen schoonheid van de context blootleggen en complementaire en nieuwe samenwerkingen aangaan.                                                                                                                                                   

 Net omwille van die uiteenlopende invalshoeken vinden wij kruisbestuiving tussen al de actoren in het ontwerpproces essentieel en nemen er de nodige tijd en zorg voor.

Door een breed terrein van opdrachten te bestrijken, kunnen we kennis overbrengen van het ene bouwprogramma naar het andere en stelt ons in staat om een veelzijdige, brede visie op architectuur te blijven ontwikkelen.